Wat is manifesteren?

2 april 2022 | Inspiratie, Manifestatie kennis

Wat is manifesteren?

Manifesteren. Een in toenemende mate populair wordende term. Het duikt op steeds meer plekken op en ook dit magazine gaat volledig over manifesteren. Maar… wat is het eigenlijk? Manifesteren wil eigenlijk zeggen dat je met wat je denkt, zegt en voelt, jouw werkelijkheid creëert. Het is het creëren van je eigen realiteit middels de energiefrequentie die jij uitzendt. Alles in jouw leven, alles dat je meemaakt, is gecreëerd door wat jij uitzendt aan gedachten en emoties. Alle gedachten en emoties hebben een eigen frequentie. Voor de meeste mensen is dit een behoorlijk andere visie op de realiteit dan ze van huis uit hebben meegekregen. Je gedachten en emoties die door middel van frequenties de werkelijkheid bepalen? Maar hoe dan? Voor een mogelijke (wetenschappelijke) verklaring maken we een uitstapje naar de kwantumfysica. Deze zeer interessante wetenschap is nog volop in ontwikkeling. We nodigen je uit je hier zelf in te verdiepen en je te laten verrassen door de magie van ons universum en ons bestaan.

Kwantumfysica en manifesteren

De kwantumfysica is de wetenschap die bestudeert waar materie – materie is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd- op het allerkleinste niveau uit bestaat en hoe het zich gedraagt. Als je inzoomt op materie, dan kom je uit bij atomen. En elk van die atomen bestaat weer uit nog kleinere deeltjes. Die worden subatomaire deeltjes genoemd, oftewel ‘deeltjes’. Als je die deeltjes gaat bestuderen dan zul je zien dat ze geen ‘vaste’ materie zijn. Ze vibreren met een bepaalde eigen frequentie. Onze gedachten en emoties hebben ook een frequentie. Kun je je al voorstellen wat er gebeurt als de frequentie van jouw gedachten en emoties matchen met de frequentie van datgene wat jij wenst?

De kwantumfysica heeft aangetoond dat deeltjes, die piepkleine bouwstenen van materie, op afstand met elkaar ‘communiceren’. Wanneer (verstrengelde) deeltjes worden gesplitst en een van de twee deeltjes wordt naar Australië getransporteerd, dan reageren ze apart van elkaar nog steeds alsof ze een geheel vormen. Wordt een eigenschap van het ene deeltje aangepast, dan verandert het andere deeltje op kilometers afstand direct, zonder enig tijdsverschil. Hoe weet dat deeltje in Australië dat er aan het andere deeltje hier iets wordt veranderd? Dit lijkt te kunnen worden verklaard doordat er op kwantumniveau geen tijd en afstand oftewel afscheiding bestaat. Want als er geen tijd en afstand bestaat, dan kan het deeltje in Australië direct reageren. Op deeltjesniveau lijkt alles met elkaar verbonden buiten onze bekende ruimte en tijd. En nu komt het mooie: álles in onze wereld bestaat uit die wonderbaarlijke deeltjes. Jij, dit magazine, maar ook de ruimte tussen jou en dit magazine. Zoom je in op kwantumniveau, dan is alles frequentie, vibratie en staat alles met alles in verbinding. Alles is één.

Bewustzijn en manifesteren

Op kwantumniveau lijkt dus geen tijd te bestaan. Dat is lastig te bevatten. ‘Er is geen tijd? Maar ik ervaar dat toch?’. Ja, in onze zintuiglijke wereld ervaren wij tijd. Tijd is echter geen vast gegeven. Tijd is relatief. Dat heeft Einstein al aangetoond met zijn relativiteitstheorie. Maar als er geen tijd is en alles met elkaar is verbonden, dan zou je kunnen stellen dat heden, verleden en toekomst naast elkaar bestaan. Alles is er al. Elke mogelijke realiteit, elke mogelijke versie van jou en jouw toekomst bestaan al. De vraag is: welke realiteit wil jij laten ontstaan? Daar heb jij namelijk invloed op. Maar hoe doe je dat dan? Door jouw bewustzijn!

Op kwantumniveau is alles vibratie. Stel je even een gigantische vibrerende massa of kokende soep voor waarin alle mogelijke realiteiten van alles en iedereen bestaan. Afhankelijk van waar jij je aandacht, je gedachten, gevoel en dus je frequentie op richt, verschijnen vanuit die kwantumsoep materie en gebeurtenissen vanuit diezelfde frequentie. Die trek je vervolgens als een soort magneet naar je toe. Alles wat je aandacht geeft groeit of ontstaat.

‘We are all linked by a fabric of unseen connections. This fabric is constantly changing and evolving. This field is directly structured and influenced by our behavior and by our understanding’

– David Bohm – Theoretisch fysicus die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwantumtheorie

Conditionering en het onbewuste – essentieel bij manifesteren

De grote vraag is dus; waar richt jij je aandacht op? Waar stuur jij (onbewust) jouw aandacht naartoe? Ons onbewuste en onze conditionering komen hier om de hoek kijken en vormen ook direct de grootste uitdaging als we het over manifesteren hebben. Studies tonen namelijk aan dat we circa 95-99% denken en doen vanuit ons onbewuste. We denken vaak dat we heel bewuste wezens zijn en rationeel nadenken. Maar dat valt ‘vies’ tegen. Het grootste gedeelte van wat we denken, doen en voelen, gebeurt onbewust. Is dat erg? Nee, zeker niet. Het is in ons dagelijks leven zelfs heel nuttig. Zo hoeven we bijvoorbeeld niet na te denken hoe we moeten fietsen. Dat doen we gewoon. Maar het heeft ook een keerzijde. Want ons onbewuste is voor een deel geprogrammeerd door wat wij als kind hebben gezien, gehoord en (onszelf) hebben aangeleerd. Als reactie op wat toen nuttig was.

Tot ongeveer ons  zevende levensjaar nemen we vrijwel alles voor waarheid aan. Door onze ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen vanaf dag één na onze geboorte te kopiëren, leren we hoe te overleven. Steek je tong maar eens uit boven het wiegje van een net geboren baby. Het zal zijn tongetje ook naar je uitsteken. Maar is alles dat onze opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, broers en zussen hebben laten zien ook wel jouw waarheid? Voelt dat allemaal ‘juist’ voor jou? Waarschijnlijk niet altijd. Onze ouders hebben hun gedrag ook weer gekopieerd van hun ouders. En zij weer van hun ouders. Allemaal vanuit goede intenties, maar als iemand een oorlog heeft meegemaakt, kijkt diegene anders naar de wereld dan iemand die in vrijheid is opgegroeid. Kortom, wat jij als kind hebt gezien, gehoord en gedaan is nogal bepalend voor de rest van je leven wat betreft jouw overtuigingssysteem en je onbewuste handelen. Je bent geconditioneerd.

Als we voor een groot gedeelte onbewust handelen en ons onbewuste deels geprogrammeerd is op basis van wat wij als kind hebben gezien en meegemaakt, dan creëer je dus continu een realiteit gebaseerd op jouw conditionering. Die realiteit materialiseert zich vervolgens vanuit die eerdergenoemde ‘kwantumsoep’ van deeltjes met allemaal een eigen frequentie. We manifesteren elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. In feite manifesteert iedereen continu. We zenden continu frequenties uit door middel van gedachten en emoties. Jouw leven op dit moment is het gevolg van jouw denken, van wat je allemaal hebt gezegd, geloofd en gedaan in het verleden. De kunst is om je bewust te worden van jouw programmering. Jouw onbewuste overtuigingen. Jouw veel gevoelde emoties. Want die bepalen wat je als frequentie uitzendt en dat is dus ook wat je als een magneet naar je toe trekt.

Wees je dus bewust van wat je denkt en wat je voelt. Jouw emotionele staat is de richtingaanwijzer van wat je manifesteert. Angst en boosheid zijn gevoelens met een lage frequentie. Vanuit die emotionele staat kun je niet intunen op jouw droomleven. Gevoelens van geluk, inspiratie en creativiteit brengen je in een creërende staat. Probeer daarom in te tunen op gevoelens van liefde in plaats van angst. Waar liefde is, kan geen angst zijn. Hoe mooi is de wereld als we allemaal intunen op liefde? Hoe mooi is de wereld als we ons allemaal bewuster worden van wat we denken, wat we voelen en bewuster onze gevoelens en emoties gaan sturen naar hoge frequenties? Hoe mooi is de wereld als we allemaal bezig gaan met wat we echt willen, vanuit onze eigen diepe verlangens, in plaats van vanuit onze conditionering. Hoe mooi is de wereld als we dat met zijn allen doen? We zijn ongekend krachtig. Als we met zijn allen voor liefde kiezen, voor onze zielsverlangens kiezen, ervoor kiezen de grootsheid in onszelf los te maken, dan hebben we een prachtig mooie wereld. Voor ons allemaal.

Manifesteren stappenplan

We horen je nu denken… ‘Allemaal leuk die theorie. Maar hoe doe ik dit dan in mijn dagelijkse leven?’ We helpen je op weg met het Manifesteren Stappenplan!

Manifesteren stap 1. Bepaal je huidige en gewenste situatie. 

Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Als je naar jouw leven kijkt, hoe beoordeel je dan je liefdesleven, je werk, je gezinssituatie of je financiële situatie. Zet dat dan eens af tegen wie je zou willen zijn. Als je jouw gewenste situatie mag kiezen: met wie ben je dan, wat doe je dan, waar ben je dan, wat heb je dan en vooral hoe voel je je dan? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van je huidige situatie? Verschillen die plaatjes van elkaar, dan is er werk aan de winkel om bewust(er) te gaan manifesteren! Als je daar zin in hebt natuurlijk, want je moet er wel wat voor doen.

Manifesteren stap 2. Onderzoek de onderstroom. 

Waar jij verandering wilt -of dat nou op het gebied van de liefde, werk, geld of iets anders is – ga je de desbetreffende thema’s onderzoeken: wat zit er aan conditionering onder je huidige situatie? Wat geloof jij over jezelf, over wat je waard bent? Wat geloof je over de liefde, over werken, over geld? En zijn die gedachten en overtuigingen helpend bij wat je wenst aan te trekken? Waar je de grootste groei te maken hebt, zitten dus overtuigingen die jou houden in je oude situatie. Word je bewust van die oude patronen en overtuigingen en wees bereid jouw oude gedachten, overtuigingen en de emoties die jou niet meer dienen, los te laten, zodat jij ruimte maakt voor jouw nieuwe ik.

Manifesteren stap 3. Creëer je gewenste situatie door af te stemmen op de frequentie die past bij jouw gewenste situatie. 

Als jij jouw situatie wilt veranderen, als jij een andere realiteit wilt aantrekken, dan zul je andere gedachten, emoties en dus een andere frequentie uit moeten zenden dan je voorheen deed. De vraag is daarom: ‘wie ben ik als ik mijn gewenste situatie heb bereikt? Welke gedachten heb ik dan? Wat zeg ik dan? Wat voel ik dan?’ Formuleer nieuwe gedachten, overtuigingen en emoties die horen bij je nieuwe ik. Neem gedrag aan dat hoort bij je nieuwe ik. Ga denken, praten en ga je echt voelen alsof je die nieuwe persoon al bent. Affirmaties, intenties, visualisaties, meditaties en een visionboard kunnen je hierin ondersteunen. Een van de krachtigste methoden is daarnaast om te vragen wat je wilt. Het universum luistert namelijk! Vraag hardop wat je wenst. ‘Universum, ik wil ……’ Bedank het vervolgens voor zijn werk en dat het jouw wens helpt te realiseren. Hiermee geef je blijk van jouw vertrouwen in de goede uitkomst en ben je ook al dankbaar voor die uitkomst. Vertrouwen en dankbaarheid zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Het is dus niet zomaar een ‘bestelling’ die je het universum instuurt. Je gaat het gevoel al voelen, je gaat het gedrag al vertonen dat hoort bij jouw gewenste situatie. Alsof je het al bent of hebt. Wanneer zich vervolgens gewenste kansen en mogelijkheden aandienen (en dat gaat gebeuren!), ga je actie ondernemen. Inspired action. Ben dus dankbaar, geloof in jezelf en het universum, leef vanuit vertrouwen, zend hoge frequenties uit, pak die kansen en go for it!

Door: Linda Dronkers-Steijn

Wil je meer weten over manifesteren? Linda Dronkers-Steijn is auteur van het boek Golven van geluk, dat de wetenschap achter manifesteren op begrijpelijke manier uitlegt. Het boek is een aanrader als je wilt begrijpen waarom manifesteren werkt en hoe je het dan zelf kunt toepassen.

You have Successfully Subscribed!