In deze 3 stappen jouw mooiste leven manifesteren

26 februari 2023 | Inspiratie, Manifestatie kennis

In onze allereerste editie Joy schreven we een uitgebreid artikel over de theorie van manifesteren, met daarbij een handig Manifestatie Stappenplan waardoor jij deze prachtige manier van leven zelf kunt toepassen. Hieronder delen we deze drie stappen, zodat jij jouw mooiste leven kunt manifesteren. 

1. BEPAAL JE HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE
Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Als je naar jouw leven kijkt, hoe be-
oordeel je dan je liefdesleven, je werk, je gezinssituatie of je financiële situatie.
Zet dat dan eens af tegen wie je zou willen zijn. Als je jouw gewenste situatie
mag kiezen: met wie ben je dan, wat doe je dan, waar ben je dan, wat heb
je dan en vooral hoe voel je je dan? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van
je huidige situatie? Verschillen die plaatjes van elkaar, dan is er werk aan de
winkel om bewust(er) te gaan manifesteren! Als je daar zin in hebt natuurlijk,
want je moet er wel wat voor doen.

2. ONDERZOEK DE ONDERSTROOM
Waar jij verandering wilt – of dat nou op het gebied van de liefde, werk, geld of
iets anders is – ga je de desbetreffende thema’s onderzoeken: wat zit er aan
conditionering onder je huidige situatie? Wat geloof jij over jezelf, over wat je
waard bent? Wat geloof je over de liefde, over werken, over geld? En zijn die
gedachten en overtuigingen helpend bij wat je wenst aan te trekken? Waar je
de grootste groei te maken hebt, zitten dus overtuigingen die jou houden in
je oude situatie. Word je bewust van die oude patronen en overtuigingen en
wees bereid jouw oude gedachten, overtuigingen en de emoties die jou niet
meer dienen, los te laten, zodat jij ruimte maakt voor jouw nieuwe ik.

3. CREËER JE GEWENSTE SITUATIE DOOR AF TE STEMMEN OP
DE FREQUENTIE DIE PAST BIJ JOUW GEWENSTE SITUATIE
Als jij jouw situatie wilt veranderen, als jij een andere realiteit wilt aantrekken,
dan zul je andere gedachten, emoties en dus een andere frequentie uit moe-
ten zenden dan je voorheen deed. De vraag is daarom: ‘wie ben ik als ik mijn
gewenste situatie heb bereikt? Welke gedachten heb ik dan? Wat zeg ik dan?
Wat voel ik dan?’ Formuleer nieuwe gedachten, overtuigingen en emoties die
horen bij je nieuwe ik. Ga denken, praten en ga je echt voelen alsof je die
nieuwe persoon al bent. Affirmaties, intenties, visualisaties, meditaties en een
visionboard kunnen je hierin ondersteunen. Een van de krachtigste methoden
is daarnaast om te vragen wat je wilt. Het universum luistert namelijk! Vraag
hardop wat je wenst. ‘Universum, ik wil ……’ Bedank het vervolgens voor zijn
werk en dat het jouw wens helpt te realiseren. Hiermee geef je blijk van jouw
vertrouwen en dankbaarheid voor de goede uitkomst. Vertrouwen en dank-
baarheid zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Het is dus
niet zomaar een ‘bestelling’ die je het universum instuurt. Je gaat het gevoel
al voelen, je gaat het gedrag al vertonen dat hoort bij jouw gewenste situatie.
Alsof je het al bent of hebt. Wanneer zich vervolgens gewenste kansen en
mogelijkheden aandienen (en dat gaat gebeuren!), ga je actie ondernemen.
Inspired action. Wees dus dankbaar, geloof in jezelf en het universum, leef
vanuit vertrouwen, zend hoge frequenties uit, pak die kansen en go for it!

MOOIE AFFIRMATIES:
– Ik ben mij bewust van wat ik uitzend aan gedachten en gevoelens en daarmee
van mijn frequentie.
– Ik richt mijn aandacht op wat ik wens aan te trekken in mijn leven.
– Ik ben dankbaar voor alles wat ik mag ontvangen in mijn leven.
– Ik ben precies waar ik moet zijn.

Bestel editie 1 Joy om meer manifestatiekennis te lezen over het Manifestatie Stappenplan. Naast het stappenplan, lees je ook praktijkvoorbeelden, tips en onder andere oefeningen waarbij jij aan de slag kunt om jouw mooiste leven te manifesteren. In deze editie lees je ook inspirerende interviews met Lou Niestadt, Giel Beelen, Thijs Lindhout, Cindy Koeman, Elske DeWall en Hanneke Verburg.

You have Successfully Subscribed!